זרימת טנסור :: אופ :: TruncateDiv

#include <math_ops.h>

מחזירה אלמנט x / y לסוגי מספרים שלמים.

סיכום

קטיעה מציינת כי מספרים שליליים יעגלו כמויות חלקיות לכיוון אפס. כלומר -7 / 5 = -1. זה תואם סמנטיקה C אבל זה שונה מסמנטיקה של פייתון. ראה FloorDiv לקבלת פונקציית חלוקה שתואמת את Python Semantics.

הערה : TruncateDiv תומך בשידור. עוד על שידור כאן

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

TruncateDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

תכונות ציבוריות

operation
z

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

פונקציות ציבוריות

TruncateDiv

 TruncateDiv(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const