זרימת טנסור :: אופ :: TruncateMod

#include <math_ops.h>

מחזיר את שארית החלוקה מבחינה אלמנטית.

סיכום

זה מחקה את סמנטיקה C בכך

התוצאה כאן עולה בקנה אחד עם חלוקה קטועה. למשל truncate(x / y) * y + truncate_mod(x, y) = x .

הערה : TruncateMod תומך בשידור. עוד על שידור כאן

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

TruncateMod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

תכונות ציבוריות

operation
z

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

פונקציות ציבוריות

TruncateMod

 TruncateMod(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const