השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: MapStage :: עו"ד

#include <data_flow_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור MapStage .

סיכום

תכונות ציבוריות

capacity_ = 0
int64
container_ = ""
StringPiece
memory_limit_ = 0
int64
shared_name_ = ""
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מספר מרבי של אלמנטים באזור ההיערכות.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם אינו ריק, תור זה ממוקם במיכל הנתון.
MemoryLimit (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא 0.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
יש צורך להתאים שם זה ל- Unstage Op התואם .

תכונות ציבוריות

קיבולת_

int64 tensorflow::ops::MapStage::Attrs::capacity_ = 0

מְכוֹלָה_

StringPiece tensorflow::ops::MapStage::Attrs::container_ = ""

זיכרון_גבול_

int64 tensorflow::ops::MapStage::Attrs::memory_limit_ = 0

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::MapStage::Attrs::shared_name_ = ""

פונקציות ציבוריות

קיבולת

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MapStage::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

מספר מרבי של אלמנטים באזור ההיערכות.

אם> 0, הוספות על המיכל ייחסמו כאשר תושג קיבולת.

ברירת המחדל היא 0

מְכוֹלָה

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MapStage::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

אם אינו ריק, תור זה ממוקם במיכל הנתון.

אחרת, נעשה שימוש במיכל ברירת מחדל.

ברירת המחדל היא ""

MemoryLimit

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MapStage::Attrs::MemoryLimit(
  int64 x
)

ברירת המחדל היא 0.

שם משותף

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MapStage::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

יש צורך להתאים שם זה ל- Unstage Op התואם .

ברירת המחדל היא ""