Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: InputList

#include <ops.h>

Typ reprezentujący dane wejściowe operacji wymagających listy tensorów.

streszczenie

Konstruktorzy i niszczyciele

InputList (const OutputList & out)
Niejawnie przekonwertuj listę danych wyjściowych na listę danych wejściowych.
InputList (const std::initializer_list< Input > & inputs)
InputList (const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs)
InputList (const std::initializer_list< Output > & out)

Funkcje publiczne

begin ()
std::vector< Input >::iterator
begin () const
std::vector< Input >::const_iterator
end ()
std::vector< Input >::iterator
end () const
std::vector< Input >::const_iterator

Funkcje publiczne

InputList

 InputList(
  const OutputList & out
)

Niejawnie przekonwertuj listę danych wyjściowych na listę danych wejściowych.

Jest to przydatne do pisania kodu, takiego jak ops :: Concat (ops :: Split (x, 4)).

InputList

 InputList(
  const std::initializer_list< Input > & inputs
)

InputList

 InputList(
  const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs
)

InputList

 InputList(
  const std::initializer_list< Output > & out
)

zaczynać

std::vector< Input >::iterator begin()

zaczynać

std::vector< Input >::const_iterator begin() const 

koniec

std::vector< Input >::iterator end()

koniec

std::vector< Input >::const_iterator end() const