Podstawowy interfejs API Tensorflow

streszczenie

Typedefs

OutputList typedef
std::vector< Output >
Typ reprezentujący dane wyjściowe operacji, które generują więcej niż jedno wyjście, lub listę tensorów.

Funkcje

CreateOutputWithScope (string op_name, absl::Span< const :: tensorflow::Input > inputs, const Scope & scope, Output *output)
Status

Zajęcia

tensorflow :: ClientSession

Obiekt ClientSession umożliwia wywołującemu kierowanie oceną wykresu TensorFlow utworzonego za pomocą interfejsu API C ++.

tensorflow :: Dane wejściowe

Reprezentuje wartość tensora, której można użyć jako operandu w Operation .

tensorflow :: InputList

Typ reprezentujący dane wejściowe operacji wymagających listy tensorów.

tensorflow :: Operacja

Reprezentuje węzeł na wykresie obliczeniowym.

tensorflow :: Wyjście

Reprezentuje wartość tensora wygenerowaną przez Operation .

tensorflow :: Zakres

Obiekt Scope reprezentuje zestaw powiązanych operacji TensorFlow, które mają takie same właściwości, jak przedrostek nazwy pospolitej.

tensorflow :: TensorBuffer

Typedefs

OutputList

std::vector< Output > OutputList

Typ reprezentujący dane wyjściowe operacji, które generują więcej niż jedno wyjście, lub listę tensorów.

Funkcje

CreateOutputWithScope

Status CreateOutputWithScope(
  string op_name,
  absl::Span< const ::tensorflow::Input > inputs,
  const Scope & scope,
  Output *output
)