tensorflow :: ops :: ArgMin

#include <math_ops.h>

Zwraca indeks z najmniejszą wartością między wymiarami tensora.

streszczenie

Należy zauważyć, że w przypadku powiązań tożsamość zwracanej wartości nie jest gwarantowana.

Użycie:

 import tensorflow as tf
 a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
 b = tf.math.argmin(input = a)
 c = tf.keras.backend.eval(b)
 # c = 0
 # here a[0] = 1 which is the smallest element of a across axis 0
 

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wymiar: int32 lub int64, musi mieścić się w zakresie [-rank(input), rank(input)) . Opisuje, który wymiar wejściowego tensora należy zredukować. W przypadku wektorów użyj wymiaru = 0.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ArgMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension)
ArgMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension, const ArgMin::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

OutputType (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ArgMin :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ArgMin .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ArgMin

 ArgMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension
)

ArgMin

 ArgMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension,
 const ArgMin::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Typ wyjścia

Attrs OutputType(
 DataType x
)