Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits

#include <candidate_sampling_ops.h>

Oblicza identyfikatory pozycji w sampled_candidates, które pasują do true_labels.

streszczenie

Podczas wykonywania log-odds NCE wynik tej operacji powinien zostać przekazany przez operację SparseToDense, a następnie dodany do logitów próbkowanych kandydatów. Skutkuje to „usunięciem” próbkowanych etykiet, które pasują do prawdziwych etykiet, zapewniając klasyfikatorowi, że są to etykiety próbkowane.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • true_classes: dane wyjściowe true_classes UnpackSparseLabels.
 • sampled_candidates: dane wyjściowe sampled_candidates z CandidateSampler.
 • num_true: liczba prawdziwych etykiet na kontekst.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • seed: Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Wskaźniki Output : wektor indeksów odpowiadający wierszom true_candidates.
 • Identyfikatory Output : wektor identyfikatorów pozycji w sampled_candidates, które są zgodne z wartością true_label dla wiersza z odpowiednim indeksem w indeksach.
 • Wagi Output : wektor o tej samej długości co indeksy i identyfikatory, w którym każdy element ma wartość -FLOAT_MAX.

Konstruktorzy i niszczyciele

ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true)
ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true, const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

ids
indices
operation
weights

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ComputeAccidentalHits .

Atrybuty publiczne

ids

::tensorflow::Output ids

indeksy

::tensorflow::Output indices

operacja

Operation operation

ciężary

::tensorflow::Output weights

Funkcje publiczne

ComputeAccidentalHits

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true
)

ComputeAccidentalHits

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true,
 const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)