tensorflow :: ops :: Cumprod

#include <math_ops.h>

Obliczyć skumulowany iloczyn tensora x wzdłuż axis .

streszczenie

Domyślnie ta operacja wykonuje włącznie cumprod, co oznacza, że ​​pierwszy element wejścia jest identyczny z pierwszym elementem wyjścia:

tf.cumprod([a, b, c]) # => [a, a * b, a * b * c]

Ustawiając exclusive kwarg na True , zamiast tego wykonywany jest ekskluzywny cumprod:

tf.cumprod([a, b, c], exclusive=True) # => [1, a, a * b]

Ustawiając reverse kwarg na True , cumprod jest wykonywany w przeciwnym kierunku:

tf.cumprod([a, b, c], reverse=True) # => [a * b * c, b * c, c]

Jest to bardziej wydajne niż używanie oddzielnych tf.reverse .

reverse i exclusive kwargi można również łączyć:

tf.cumprod([a, b, c], exclusive=True, reverse=True) # => [b * c, c, 1]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • x: Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: float32 , float64 , int64 , int32 , uint8 , uint16 , int16 , int8 , complex64 , complex128 , qint8 , quint8 , qint32 , half .
 • oś: Tensor typu int32 (domyślnie: 0). Musi mieścić się w zakresie [-rank(x), rank(x)) .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • exclusive: jeśli True , wykonaj wyłączne cumprod.
 • reverse: A bool (domyślnie: False).

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Cumprod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis)
Cumprod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis, const Cumprod::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
out

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Exclusive (bool x)
Reverse (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Cumprod :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Cumprod .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

Cumprod

 Cumprod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis
)

Cumprod

 Cumprod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Cumprod::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Ekskluzywny

Attrs Exclusive(
 bool x
)

Odwrócić

Attrs Reverse(
 bool x
)