tensorflow :: ops :: DecodeCompressed

#include <parsing_ops.h>

Dekompresuj struny.

streszczenie

Ta operacja dekompresuje każdy element wejściowego Tensor bytes , który zakłada się, że jest skompresowany przy użyciu podanego typu compression_type .

Dane output to ciąg Tensor o tym samym kształcie co bytes , każdy element zawiera zdekompresowane dane z odpowiedniego elementu w bytes .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • bytes: Tensor łańcucha, który jest skompresowany.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • typ_kompresji: skalar zawierający (i) pusty łańcuch (bez kompresji), (ii) „ZLIB” lub (iii) „GZIP”.

Zwroty:

  • Output : Tensor o takim samym kształcie jak bytes wejściowe, nieskompresowany z bajtów.

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodeCompressed (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes)
DecodeCompressed (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, const DecodeCompressed::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

CompressionType (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: DecodeCompressed :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla DecodeCompressed .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DecodeCompressed

 DecodeCompressed(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input bytes
)

DecodeCompressed

 DecodeCompressed(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input bytes,
  const DecodeCompressed::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

CompressionType

Attrs CompressionType(
  StringPiece x
)