Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw

#include <parsing_ops.h>

Zinterpretuj ponownie bajty łańcucha jako wektor liczb.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • input_bytes: Tensor ciągu do zdekodowania.
 • fixed_length: długość w bajtach dla każdego elementu dekodowanego wyjścia. Musi być wielokrotnością rozmiaru typu wyjściowego.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • little_endian: czy dane wejściowe input_bytes są w kolejności little-endian. Ignorowane dla wartości out_type , które są przechowywane w jednym bajcie, na przykład uint8

Zwroty:

 • Output : Tensor z jednym wymiarem większym niż bytes wejściowe. Dodany wymiar będzie miał rozmiar równy długości elementów w bytes podzielonej przez liczbę bajtów reprezentujących out_type .

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type)
DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type, const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

LittleEndian (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla DecodePaddedRaw .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DecodePaddedRaw

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type
)

DecodePaddedRaw

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type,
 const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

LittleEndian

Attrs LittleEndian(
 bool x
)