Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: DecodePng

#include <image_ops.h>

Dekoduj obraz zakodowany w formacie PNG do tensora uint8 lub uint16.

streszczenie

channels atr wskazują żądaną liczbę kanałów kolorów dla zdekodowanego obrazu.

Akceptowane wartości to:

 • 0: Użyj liczby kanałów w obrazie zakodowanym w formacie PNG.
 • 1: wydrukuj obraz w skali szarości.
 • 3: wyjście obrazu RGB.
 • 4: wyjście obrazu RGBA.

W razie potrzeby obraz zakodowany w formacie PNG jest przekształcany w celu dopasowania do żądanej liczby kanałów kolorów.

Ta operacja obsługuje również dekodowanie plików JPEG i nieanimowanych GIF-ów, ponieważ interfejs jest taki sam, chociaż tf.image.decode_image jest czystszy.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zawartość: 0-D. Obraz zakodowany w formacie PNG.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • kanały: liczba kanałów kolorów dla zdekodowanego obrazu.

Zwroty:

 • Output : 3-D z kształtem [height, width, channels] .

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
DecodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const DecodePng::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

image
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Channels (int64 x)
Dtype (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: DecodePng :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla DecodePng .

Atrybuty publiczne

wizerunek

::tensorflow::Output image

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

DecodePng

 DecodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents
)

DecodePng

 DecodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 const DecodePng::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Kanały

Attrs Channels(
 int64 x
)

Dtype

Attrs Dtype(
 DataType x
)