Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: DynamicPartition

#include <data_flow_ops.h>

num_partitions data na tensory num_partitions przy użyciu indeksów z partitions .

streszczenie

Dla każdej krotki indeksu js rozmiaru partitions.ndim , data[js, ...] wycinka data[js, ...] stają się częścią danych outputs[partitions[js]] . Plastry z partitions[js] = i są umieszczane na outputs[i] w leksykograficznej kolejności js , a pierwszy wymiar outputs[i] to liczba wpisów w partitions równa i . Szczegółowo,

  outputs[i].shape = [sum(partitions == i)] + data.shape[partitions.ndim:]

  outputs[i] = pack([data[js, ...] for js if partitions[js] == i])

data.shape musi zaczynać się od partitions.shape .

Na przykład:

  # Scalar partitions.
  partitions = 1
  num_partitions = 2
  data = [10, 20]
  outputs[0] = [] # Empty with shape [0, 2]
  outputs[1] = [[10, 20]]

  # Vector partitions.
  partitions = [0, 0, 1, 1, 0]
  num_partitions = 2
  data = [10, 20, 30, 40, 50]
  outputs[0] = [10, 20, 50]
  outputs[1] = [30, 40]

Zobacz dynamic_stitch aby zobaczyć przykład, jak z powrotem scalić partycje.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • przegrody: Dowolny kształt. Indeksy z zakresu [0, num_partitions) .
 • num_partitions: liczba partycji do wyprowadzenia.

Zwroty:

 • OutputList : tensor wyjść.

Konstruktorzy i niszczyciele

DynamicPartition (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input partitions, int64 num_partitions)

Atrybuty publiczne

operation
outputs

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjścia

::tensorflow::OutputList outputs

Funkcje publiczne

DynamicPartition

 DynamicPartition(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input partitions,
 int64 num_partitions
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const