Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: EncodeJpeg

#include <image_ops.h>

Kodowanie JPEG obrazu.

streszczenie

image jest 3-D Uint8 Tensor kształtu [height, width, channels] .

format attr może służyć do przesłonięcia formatu koloru zakodowanego wyjścia. Wartości mogą być:

 • `` '' : Use a default format based on the number of channels in the image. * Skala szarości : Output a grayscale JPEG image. The Kanały dimension of obrazu must be 1. * RGB : Output an RGB JPEG image. The Kanały dimension of image` musi 3.

Jeśli format nie jest określony lub jest ciągiem pustym, wybierany jest format domyślny w zależności od liczby kanałów w image :

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • obraz: 3-D z kształtem [height, width, channels] .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • format: format obrazu na piksel.
 • jakość: Jakość kompresji od 0 do 100 (wyższa jest lepsza i wolniejsza).
 • progresywny: jeśli prawda, utwórz plik JPEG, który będzie ładowany stopniowo (od zgrubnego do dokładnego).
 • optimize_size: Jeśli True, wydaj procesor / pamięć RAM, aby zmniejszyć rozmiar bez zmiany jakości.
 • chroma_downsampling: Zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling .
 • density_unit: Jednostka używana do określenia x_density i y_density : piksele na cal ( 'in' ) lub centymetr ( 'cm' ).
 • x_density: poziome piksele na jednostkę gęstości.
 • y_density: pionowe piksele na jednostkę gęstości.
 • xmp_metadata: jeśli nie jest puste, umieść te metadane XMP w nagłówku obrazu.

Zwroty:

 • Output : 0-D. Obraz zakodowany w formacie JPEG.

Konstruktorzy i niszczyciele

EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodeJpeg::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

contents
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

ChromaDownsampling (bool x)
DensityUnit (StringPiece x)
Format (StringPiece x)
OptimizeSize (bool x)
Progressive (bool x)
Quality (int64 x)
XDensity (int64 x)
XmpMetadata (StringPiece x)
YDensity (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: EncodeJpeg :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla EncodeJpeg .

Atrybuty publiczne

zawartość

::tensorflow::Output contents

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

EncodeJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

EncodeJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodeJpeg::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

ChromaDownsampling

Attrs ChromaDownsampling(
 bool x
)

DensityUnit

Attrs DensityUnit(
 StringPiece x
)

Format

Attrs Format(
 StringPiece x
)

OptimizeSize

Attrs OptimizeSize(
 bool x
)

Progresywny

Attrs Progressive(
 bool x
)

Jakość

Attrs Quality(
 int64 x
)

XDensity

Attrs XDensity(
 int64 x
)

XmpMetadata

Attrs XmpMetadata(
 StringPiece x
)

YDensity

Attrs YDensity(
 int64 x
)