Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: EncodePng

#include <image_ops.h>

PNG-koduje obraz.

streszczenie

image jest 3-D Uint8 lub uint16 tensora kształtu [height, width, channels] gdzie channels jest:

 • 1: dla skali szarości.
 • 2: dla skali szarości + alfa.
 • 3: dla RGB.
 • 4: dla RGBA.

Poziom kompresji ZLIB, compression , może wynosić -1 dla domyślnego kodera PNG lub wartość od 0 do 9. 9 to najwyższy poziom kompresji, generujący najmniejsze wyjście, ale wolniejszy.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • obraz: 3-D z kształtem [height, width, channels] .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • kompresja: poziom kompresji.

Zwroty:

 • Output : 0-D. Obraz zakodowany w formacie PNG.

Konstruktorzy i niszczyciele

EncodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodePng::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

contents
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Compression (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: EncodePng :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla EncodePng .

Atrybuty publiczne

zawartość

::tensorflow::Output contents

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

EncodePng

 EncodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

EncodePng

 EncodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodePng::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Kompresja

Attrs Compression(
 int64 x
)