tensorflow :: ops :: Równy

#include <math_ops.h>

Zwraca wartość prawdy (x == y) według elementów.

streszczenie

UWAGA : Equal obsługuje nadawanie. Więcej o nadawaniu tutaj

x = tf.constant([2, 4])
y = tf.constant(2)
tf.math.equal(x, y) ==> array([True, False])

x = tf.constant([2, 4])
y = tf.constant([2, 4])
tf.math.equal(x, y) ==> array([True,  True])

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Equal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
Equal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const Equal::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
z

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

IncompatibleShapeError (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Equal :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty równe .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Funkcje publiczne

Równy

 Equal(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

Równy

 Equal(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const Equal::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

IncompatibleShapeError

Attrs IncompatibleShapeError(
  bool x
)