Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape

#include <image_ops.h>

Wyodrębnij informacje o kształcie obrazu zakodowanego w formacie JPEG.

streszczenie

Ta operacja analizuje tylko nagłówek obrazu, więc jest znacznie szybsza niż DecodeJpeg .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • zawartość: 0-D. Obraz zakodowany w formacie JPEG.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • output_type: (opcjonalnie) typ danych wyjściowych operacji (int32 lub int64). Domyślnie int32.

Zwroty:

  • Output : 1-D. Kształt obrazu z formatem [wysokość, szerokość, kanały].

Konstruktorzy i niszczyciele

ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const ExtractJpegShape::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

image_shape
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

OutputType (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ExtractJpegShape .

Atrybuty publiczne

image_shape

::tensorflow::Output image_shape

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ExtractJpegShape

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents
)

ExtractJpegShape

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents,
  const ExtractJpegShape::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Typ wyjścia

Attrs OutputType(
  DataType x
)