เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: FIFOQueue

#include <data_flow_ops.h>

คิวที่สร้างองค์ประกอบตามลำดับก่อนเข้าก่อนออก

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • component_types: ประเภทของแต่ละองค์ประกอบในค่า

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • รูปร่าง: รูปร่างของแต่ละองค์ประกอบในค่า ความยาวของ attr นี้ต้องเป็น 0 หรือเท่ากับความยาวของ component_types ถ้าความยาวของ attr นี้เป็น 0 รูปร่างขององค์ประกอบคิวจะไม่ถูก จำกัด และอาจมีเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านั้นที่จะถูกจัดคิวได้ในแต่ละครั้ง
 • ความจุ: ขอบเขตบนของจำนวนองค์ประกอบในคิวนี้ ตัวเลขติดลบหมายถึงไม่มีขีด จำกัด
 • คอนเทนเนอร์: หากไม่ว่างเปล่าคิวนี้จะถูกวางไว้ในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้นจะใช้คอนเทนเนอร์เริ่มต้น
 • shared_name: ถ้าไม่ว่างคิวนี้จะถูกแชร์ภายใต้ชื่อที่กำหนดในหลาย ๆ เซสชัน

ผลตอบแทน:

 • Output : ที่จับไปยังคิว

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

FIFOQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
FIFOQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const FIFOQueue::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

handle
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: FIFOQueue :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ FIFOQueue

คุณลักษณะสาธารณะ

ด้ามจับ

::tensorflow::Output handle

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

FIFOQueue

 FIFOQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

FIFOQueue

 FIFOQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const FIFOQueue::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
 int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

รูปร่าง

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)