เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ข้อเท็จจริง

#include <user_ops.h>

เอาท์พุท เป็นความจริงเกี่ยวกับ factorials

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ข้อเท็จจริง

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Fact (const :: tensorflow::Scope & scope)

คุณลักษณะสาธารณะ

fact
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

ข้อเท็จจริง

::tensorflow::Output fact

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ข้อเท็จจริง

 Fact(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const