tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel

#include <array_ops.h>

Fałszywie kwantyzuj tensor „input” typu float i jeden z kształtów: [d]

streszczenie

[b, d] [b, h, w, d] przez każdy kanał pływa min i max kształtu [d] do „wyprowadza” tensor o tym samym kształcie co inputs .

[min; max] określają zakres mocowania danych inputs . wartości inputs są kwantyzowane do zakresu kwantyzacji ( [0; 2^num_bits - 1] gdy narrow_range ma wartość fałsz i [1; 2^num_bits - 1] gdy jest prawdziwe), a następnie [1; 2^num_bits - 1] i wyprowadzane jako zmiennoprzecinkowe w [min; max] interwał. num_bits to przepustowość kwantyzacji; od 2 do 16 lat włącznie.

Przed kwantyzacją wartości min i max są regulowane za pomocą następującej logiki. Sugeruje się, aby min <= 0 <= max . Jeśli 0 nie mieści się w zakresie wartości, zachowanie może być nieoczekiwane: Jeśli 0 < min < max : min_adj = 0 i max_adj = max - min . Jeśli min < max < 0 : min_adj = min - max i max_adj = 0 . Jeśli min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) i max_adj = max + min_adj - min .

Ta operacja ma gradient, co pozwala na trenowanie wartości min i max .

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
outputs

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjścia

::tensorflow::Output outputs

Funkcje publiczne

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Wąski zakres

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)