Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: Zbierać

#include <array_ops.h>

Gromadzić wycinki z params według indices .

streszczenie

indices muszą być liczbami całkowitymi o dowolnym wymiarze (zwykle 0-D lub 1-D). Tworzy tensor wyjściowy z indices.shape + params.shape[1:] kształtu.shape indices.shape + params.shape[1:] gdzie:

  # Scalar indices
  output[:, ..., :] = params[indices, :, ... :]

  # Vector indices
  output[i, :, ..., :] = params[indices[i], :, ... :]

  # Higher rank indices
  output[i, ..., j, :, ... :] = params[indices[i, ..., j], :, ..., :]

Jeśli indices jest permutacją i len(indices) == params.shape[0] wówczas operacja permutacji params odpowiednio.

validate_indices : DEPRECATED. Jeśli ta operacja jest przypisana do procesora, wartości w indices są zawsze sprawdzane, aby mieściły się w zakresie. Jeśli są przypisane do GPU, indeksy poza granicami skutkują bezpiecznym, ale nieokreślonym zachowaniem, które może obejmować zgłoszenie błędu.

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Gather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices)
Gather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, const Gather::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

ValidateIndices (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Gather :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla Gather .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Zbierać

 Gather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices
)

Zbierać

 Gather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 const Gather::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

ValidateIndices

Attrs ValidateIndices(
 bool x
)