tensorflow :: ops :: GreaterEqual

#include <math_ops.h>

Zwraca wartość prawdy (x> = y) według elementów.

streszczenie

UWAGA : GreaterEqual obsługuje nadawanie. Więcej o nadawaniu tutaj

Przykład:

x = tf.constant([5, 4, 6, 7])
y = tf.constant([5, 2, 5, 10])
tf.math.greater_equal(x, y) ==> [True, True, True, False]

x = tf.constant([5, 4, 6, 7])
y = tf.constant([5])
tf.math.greater_equal(x, y) ==> [True, False, True, True]

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

GreaterEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Atrybuty publiczne

operation
z

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Funkcje publiczne

GreaterEqual

 GreaterEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const