เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: IdentityReader

#include <io_ops.h>

เครื่องอ่านที่ส่งออกงานที่อยู่ในคิวเป็นทั้งคีย์และค่า

สรุป

หากต้องการใช้ให้จัดคิวสตริงในคิว ReaderRead จะใช้สตริงการทำงานด้านหน้าและเอาต์พุต (งานการทำงาน)

อาร์กิวเมนต์:

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

  • คอนเทนเนอร์: หากไม่ว่างเปล่าเครื่องอ่านนี้จะถูกวางไว้ในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้นจะใช้คอนเทนเนอร์เริ่มต้น
  • shared_name: หากไม่ว่างเปล่าผู้อ่านนี้จะถูกตั้งชื่อในที่เก็บข้อมูลที่กำหนดด้วยชื่อ shared_name นี้ มิฉะนั้นจะใช้ชื่อโหนดแทน

ผลตอบแทน:

  • Output : หมายเลขอ้างอิงสำหรับอ้างอิง Reader

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

IdentityReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
IdentityReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const IdentityReader::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
reader_handle

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: IdentityReader :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ IdentityReader

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

หน้าที่สาธารณะ

IdentityReader

 IdentityReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

IdentityReader

 IdentityReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const IdentityReader::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)