tensorflow :: ops :: Logiczne i

#include <math_ops.h>

Zwraca wartość prawdy x AND y według elementów.

streszczenie

UWAGA : LogicalAnd obsługuje rozgłaszanie. Więcej o nadawaniu tutaj

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

LogicalAnd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Atrybuty publiczne

operation
z

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Funkcje publiczne

Logiczne i

 LogicalAnd(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const