เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MapStage

#include <data_flow_ops.h>

ขั้นตอน (คีย์ค่า) ในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งทำงานเหมือนแฮชแท็ก

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • คีย์: int64
 • ค่า: รายการของชนิดเทนเซอร์รายการชนิดข้อมูลที่ค่าที่แทรกควรเป็นไปตาม

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • ความจุ: จำนวนองค์ประกอบ สูงสุด ในพื้นที่การแสดงละคร ถ้า> 0 เม็ดมีดบนภาชนะจะปิดกั้นเมื่อถึงขีดความสามารถ
 • คอนเทนเนอร์: หากไม่ว่างเปล่าคิวนี้จะถูกวางไว้ในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้นจะใช้คอนเทนเนอร์เริ่มต้น
 • shared_name: จำเป็นต้องจับคู่ชื่อนี้กับ Unstage Op ที่ตรงกัน

ผลตอบแทน:

 • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

MapStage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::InputList values, const DataTypeSlice & dtypes)
MapStage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::InputList values, const DataTypeSlice & dtypes, const MapStage::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: MapStage :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ MapStage

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

MapStage

 MapStage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapStage

 MapStage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapStage::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
 int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)