Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: MergeV2Checkpoints

#include <io_ops.h>

Specyficzne dla formatu V2: scala pliki metadanych podzielonych na fragmenty punktów kontrolnych.

streszczenie

Plik

wynikiem jest jeden logiczny punkt kontrolny z jednym fizycznym plikiem metadanych i plikami danych o zmienionych nazwach.

Przeznaczony do „grupowania” wielu punktów kontrolnych w konfiguracji podzielonego punktu kontrolnego.

Jeśli parametr delete_old_dirs ma wartość true, próbuje usunąć rekurencyjnie nazwę katalogu każdej ścieżki w wejściowych przedrostkach_punktów kontrolnych. Jest to przydatne, gdy te ścieżki nie są tymczasowymi lokalizacjami, które nie są dostępne dla użytkownika.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • checkpoint_prefixes: przedrostki punktów kontrolnych V2 do scalenia.
 • przedrostek_docelowy: skalarny. Żądany końcowy przedrostek. Dozwolone jest to samo, co jeden z przedrostków_kontrolnych.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • delete_old_dirs: patrz wyżej.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

MergeV2Checkpoints (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input checkpoint_prefixes, :: tensorflow::Input destination_prefix)
MergeV2Checkpoints (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input checkpoint_prefixes, :: tensorflow::Input destination_prefix, const MergeV2Checkpoints::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

DeleteOldDirs (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: MergeV2Checkpoints :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MergeV2Checkpoints .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

MergeV2Checkpoints

 MergeV2Checkpoints(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input checkpoint_prefixes,
 ::tensorflow::Input destination_prefix
)

MergeV2Checkpoints

 MergeV2Checkpoints(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input checkpoint_prefixes,
 ::tensorflow::Input destination_prefix,
 const MergeV2Checkpoints::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

DeleteOldDirs

Attrs DeleteOldDirs(
 bool x
)