tensorflow :: ops :: Łączyć

#include <control_flow_ops.h>

Przekazuje wartość dostępnego tensora z inputs na output .

streszczenie

Merge czeka, aż co najmniej jeden z tensorów w inputs stanie się dostępny. Zwykle jest łączony z Switch aby zaimplementować rozgałęzienie.

Merge przesyła dalej pierwszy tensor, który stanie się dostępny do output , i ustawia value_index na swój indeks w inputs .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • dane wejściowe: tensory wejściowe, z których dokładnie jeden będzie dostępny.

Zwroty:

  • Output wyjściowe: zostanie ustawione na dostępny tensor wejściowy.
  • Output value_index: Indeks wybranego tensora wejściowego w inputs .

Konstruktorzy i niszczyciele

Merge (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

Atrybuty publiczne

operation
output
value_index

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

value_index

::tensorflow::Output value_index

Funkcje publiczne

Łączyć

 Merge(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)