Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: RestoreV2

#include <io_ops.h>

Przywraca tensory z punktu kontrolnego V2.

streszczenie

W celu zapewnienia zgodności wstecznej z formatem V1 ta operacja umożliwia obecnie również przywracanie z punktu kontrolnego V1:

 • Ta operacja najpierw próbuje znaleźć plik indeksu V2 wskazywany przez „prefiks”, a jeśli zostanie znaleziony, odczytuje go jako punkt kontrolny V2;
 • W przeciwnym razie wywoływana jest ścieżka odczytu V1. Poleganie na tym zachowaniu nie jest zalecane, ponieważ możliwość powrotu do czytania V1 może być przestarzała i ostatecznie usunięta.

Domyślnie przywraca w całości nazwane tensory. Jeśli wywołujący chce przywrócić określone wycinki przechowywanych tensorów, „shape_and_slices” powinny być niepustymi łańcuchami i odpowiednio dobrze uformowane.

Wzywający muszą upewnić się, że wszystkie nazwane tensory są rzeczywiście przechowywane w punkcie kontrolnym.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • prefiks: musi mieć jeden element. Prefiks punktu kontrolnego V2.
 • tensor_names: kształt {N}. Nazwy tensorów, które mają zostać przywrócone.
 • shape_and_slices: kształt {N}. Specyfikacje wycinków tensorów, które mają zostać przywrócone. Puste ciągi oznaczają, że są to tensory niepartycjonowane.
 • dtypes: shape {N}. Lista oczekiwanych typów tensorów. Musi odpowiadać tym przechowywanym w punkcie kontrolnym.

Zwroty:

 • OutputList : kształt {N}. Przywrócone tensory, których kształty są odczytywane bezpośrednio z punktu kontrolnego.

Konstruktorzy i niszczyciele

RestoreV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input prefix, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::Input shape_and_slices, const DataTypeSlice & dtypes)

Atrybuty publiczne

operation
tensors

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

tensory

::tensorflow::OutputList tensors

Funkcje publiczne

RestoreV2

 RestoreV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input prefix,
 ::tensorflow::Input tensor_names,
 ::tensorflow::Input shape_and_slices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const