Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: ScatterMin

#include <state_ops.h>

Zmniejsza rzadkie aktualizacje do odwołania do zmiennej przy użyciu operacji min .

streszczenie

Ta operacja oblicza

# Scalar indices
ref[indices, ...] = min(ref[indices, ...], updates[...])

# Vector indices (for each i)
ref[indices[i], ...] = min(ref[indices[i], ...], updates[i, ...])

# High rank indices (for each i, ..., j)
ref[indices[i, ..., j], ...] = min(ref[indices[i, ..., j], ...], updates[i, ..., j, ...])

Ta operacja Wyjścia ref po aktualizacji jest wykonywana. Ułatwia to łańcuchowe operacje, które wymagają użycia wartości resetowania.

Duplikaty wpisów są obsługiwane poprawnie: jeśli wiele indices odnosi się do tej samej lokalizacji, ich wkłady się łączą.

Wymaga updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] lub updates.shape = [] .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • ref: Powinien pochodzić z węzła Variable .
 • Wskaźniki: tensora wskaźników do pierwszego wymiaru ref .
 • aktualizacje: tensor zaktualizowanych wartości w celu zredukowania do ref .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, aktualizacja będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Zwroty:

 • Output : = Tak samo jak ref . Zwracany jako udogodnienie dla operacji, które chcą używać zaktualizowanych wartości po zakończeniu aktualizacji.

Konstruktorzy i niszczyciele

ScatterMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterMin::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output_ref

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ScatterMin :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ScatterMin .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Funkcje publiczne

ScatterMin

 ScatterMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterMin

 ScatterMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterMin::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)