tensorflow :: ops :: SetDiff1D

#include <array_ops.h>

Oblicza różnicę między dwiema listami liczb lub ciągów.

streszczenie

Biorąc pod uwagę listę x i listę y , ta operacja zwraca listę out która reprezentuje wszystkie wartości, które są w x ale nie w y . Zwrócona lista out jest klasyfikowane w tej samej kolejności, w jakiej pojawiają się numery x (duplikaty zostaną zachowane). Ta operacja powraca również listę idx reprezentującą położenie każdego out elementu x . Innymi słowy:

out[i] = x[idx[i]] for i in [0, 1, ..., len(out) - 1]

Na przykład, biorąc pod uwagę te dane wejściowe:

x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
y = [1, 3, 5]

Ta operacja zwróciłaby:

out ==> [2, 4, 6]
idx ==> [1, 3, 5]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • x: 1-D. Wartości do zachowania.
 • y: 1-D. Wartości do usunięcia.

Zwroty:

 • Output : 1-D. Wartości obecne x ale nie w y .
 • Output idx: 1-D. Pozycje wartości x zachowane na out .

Konstruktorzy i niszczyciele

SetDiff1D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
SetDiff1D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const SetDiff1D::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

idx
operation
out

Publiczne funkcje statyczne

OutIdx (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SetDiff1D :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SetDiff1D .

Atrybuty publiczne

idx

::tensorflow::Output idx

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

SetDiff1D

 SetDiff1D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

SetDiff1D

 SetDiff1D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const SetDiff1D::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

OutIdx

Attrs OutIdx(
 DataType x
)