זרימת טנסור :: אופ :: StringToHashBucketStrong

#include <string_ops.h>

ממיר כל מחרוזת בקלט טנסור למוד החשיש שלו על ידי מספר דליים.

סיכום

פונקציית ה- Hash היא דטרמיניסטית לגבי תוכן המחרוזת בתהליך. פונקציית ה- Hash היא פונקציית hash עם key , כאשר key attribute מגדיר את המפתח של פונקציית ה- hash. key הוא מערך של 2 אלמנטים.

חשיש חזק הוא חשוב כאשר קלט עלול להיות זדוני, למשל כתובות אתרים עם רכיבים נוספים. יריבים יכולים לנסות להפוך את התשומות שלהם לחשיש לאותה דלי לצורך התקפת מניעת שירות או להטות את התוצאות. ניתן להשתמש ב- Hash חזק כדי להקשות על מציאת תשומות עם חלוקת ערכי hash מוטה על דליים. לשם כך נדרש כי פונקציית ה- Hash נזרעת על ידי "מפתח" אנטרופיה (אקראי) גבוה שאינו ידוע ליריב.

החוסן הנוסף מגיע במחיר של בערך 4x גבוה מחשוב זמן ממה tf.string_to_hash_bucket_fast .

דוגמאות:

tf.strings.to_hash_bucket_strong (["שלום", "TF"], 3, [1, 2]) מערך מטומטם () ([2, 0])

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • קלט: המחרוזות להקצאת דלי hash.
  • מספר_דליים: מספר הדליים.
  • מקש: המפתח המשמש לזרע את פונקציית החשיש, הועבר כרשימה של שני אלמנטים uint64.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

StringToHashBucketStrong (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets, const gtl::ArraySlice< int > & key)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

StringToHashBucketStrong

 StringToHashBucketStrong(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets,
  const gtl::ArraySlice< int > & key
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const