przepływ tensorowy:: ops:: Kwantowana instancjaNorm:: Atrybuty

#include <array_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla QuantizedInstanceNorm .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

given_y_max_ = 0.0f
float
given_y_min_ = 0.0f
float
min_separation_ = 0.001f
float
output_range_given_ = false
bool
variance_epsilon_ = 1e-05f
float

Funkcje publiczne

GivenYMax (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dane wyjściowe w y_max , jeśli output_range_given ma wartość True.
GivenYMin (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dane wyjściowe w y_min , jeśli output_range_given ma wartość True.
MinSeparation (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Minimalna wartość y_max - y_min
OutputRangeGiven (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True, given_y_min i given_y_min i given_y_max są używane jako zakres wyjściowy.
VarianceEpsilon (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mała liczba zmiennoprzecinkowa, aby uniknąć dzielenia przez 0.

Atrybuty publiczne

podane_y_max_

float tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::given_y_max_ = 0.0f

podane_y_min_

float tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::given_y_min_ = 0.0f

min_separacja_

float tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::min_separation_ = 0.001f

dany_zakres_wyjściowy_

bool tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::output_range_given_ = false

wariancja_epsilon_

float tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::variance_epsilon_ = 1e-05f

Funkcje publiczne

Biorąc pod uwagę YMaks

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::GivenYMax(
  float x
)

Dane wyjściowe w y_max , jeśli output_range_given ma wartość True.

Wartość domyślna to 0

BiorącYMin

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::GivenYMin(
  float x
)

Dane wyjściowe w y_min , jeśli output_range_given ma wartość True.

Wartość domyślna to 0

Min. separacja

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::MinSeparation(
  float x
)

Minimalna wartość y_max - y_min

Wartość domyślna to 0,001

Podany zakres wyjściowy

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::OutputRangeGiven(
  bool x
)

Jeśli True, given_y_min i given_y_min i given_y_max są używane jako zakres wyjściowy.

W przeciwnym razie implementacja oblicza zakres wyjściowy.

Domyślnie jest to fałsz

WariancjaEpsilon

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedInstanceNorm::Attrs::VarianceEpsilon(
  float x
)

Mała liczba zmiennoprzecinkowa, aby uniknąć dzielenia przez 0.

Domyślnie jest to 1e-05