przepływ tensorowy:: ops:: QuantizedInstanceNorm

#include <array_ops.h>

Kwantowana normalizacja instancji.

Streszczenie

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • x: Tensor wejściowy 4D.
 • x_min: Wartość reprezentowana przez najniższe skwantowane wejście.
 • x_max: Wartość reprezentowana przez najwyżej skwantowane wejście.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • Output_range_given: Jeśli True, given_y_min i given_y_min oraz given_y_max są używane jako zakres wyjściowy. W przeciwnym razie implementacja oblicza zakres wyjściowy.
 • dany_y_min: Wynik w y_min , jeśli output_range_given ma wartość True.
 • dany_y_max: Wynik w y_max , jeśli output_range_given ma wartość True.
 • variance_epsilon: Mała liczba zmiennoprzecinkowa, aby uniknąć dzielenia przez 0.
 • min_separation: Minimalna wartość y_max - y_min

Zwroty:

 • Output y: Tensor 4D.
 • Output y_min: Wartość reprezentowana przez najniżej skwantowane wyjście.
 • Output y_max: Wartość reprezentowana przez najwyżej skwantowane wyjście.

Konstruktory i destruktory

QuantizedInstanceNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input x_min, :: tensorflow::Input x_max)
QuantizedInstanceNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input x_min, :: tensorflow::Input x_max, const QuantizedInstanceNorm::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
y
y_max
y_min

Publiczne funkcje statyczne

GivenYMax (float x)
GivenYMin (float x)
MinSeparation (float x)
OutputRangeGiven (bool x)
VarianceEpsilon (float x)

Struktury

tensorflow:: ops:: QuantizedInstanceNorm:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla QuantizedInstanceNorm .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

y_maks

::tensorflow::Output y_max

y_min

::tensorflow::Output y_min

Funkcje publiczne

QuantizedInstanceNorm

 QuantizedInstanceNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input x_min,
 ::tensorflow::Input x_max
)

QuantizedInstanceNorm

 QuantizedInstanceNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input x_min,
 ::tensorflow::Input x_max,
 const QuantizedInstanceNorm::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Biorąc pod uwagę YMaks

Attrs GivenYMax(
 float x
)

BiorącYMin

Attrs GivenYMin(
 float x
)

Min. separacja

Attrs MinSeparation(
 float x
)

Podany zakres wyjściowy

Attrs OutputRangeGiven(
 bool x
)

WariancjaEpsilon

Attrs VarianceEpsilon(
 float x
)