tensorflow :: ops :: QuantizedInstanceNorm

#include <array_ops.h>

Kwantowa normalizacja instancji.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • x: Tensor wejściowy 4D.
 • x_min: wartość reprezentowana przez najniższe skwantowane dane wejściowe.
 • x_max: wartość reprezentowana przez najwyższe skwantowane wejście.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • output_range_given: Jeśli True, to given_y_min i given_y_min oraz given_y_max są używane jako zakres wyjściowy. W przeciwnym razie implementacja oblicza zakres wyjściowy.
 • dane_r_min: dane wyjściowe w y_min jeśli output_range_given wyjściowe_zakresu y_min output_range_given Prawda.
 • dane_y_max: dane wyjściowe w y_max jeśli output_range_given ma wartość True.
 • variance_epsilon: mała liczba zmiennoprzecinkowa, aby uniknąć dzielenia przez 0.
 • min_separation: minimalna wartość y_max - y_min

Zwroty:

 • Output y: tensor 4D.
 • Output y_min: wartość reprezentowana przez najniższą kwantowaną wartość wyjściową.
 • Output y_max: Wartość reprezentowana przez najwyższe skwantowane wyjście.

Konstruktorzy i niszczyciele

QuantizedInstanceNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input x_min, :: tensorflow::Input x_max)
QuantizedInstanceNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input x_min, :: tensorflow::Input x_max, const QuantizedInstanceNorm::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
y
y_max
y_min

Publiczne funkcje statyczne

GivenYMax (float x)
GivenYMin (float x)
MinSeparation (float x)
OutputRangeGiven (bool x)
VarianceEpsilon (float x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QuantizedInstanceNorm :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QuantizedInstanceNorm .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

y_max

::tensorflow::Output y_max

y_min

::tensorflow::Output y_min

Funkcje publiczne

QuantizedInstanceNorm

 QuantizedInstanceNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input x_min,
 ::tensorflow::Input x_max
)

QuantizedInstanceNorm

 QuantizedInstanceNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input x_min,
 ::tensorflow::Input x_max,
 const QuantizedInstanceNorm::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

GivenYMax

Attrs GivenYMax(
 float x
)

Podano YMin

Attrs GivenYMin(
 float x
)

MinSeparation

Attrs MinSeparation(
 float x
)

OutputRangeGiven

Attrs OutputRangeGiven(
 bool x
)

VarianceEpsilon

Attrs VarianceEpsilon(
 float x
)