przepływ tensorowy:: ops:: Próbnik jednolitego kandydata:: Atrybuty

#include <candidate_sampling_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla UniformCandidateSampler .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

Funkcje publiczne

Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli ziarno lub ziarno2 jest ustawione na wartość różną od zera, generator liczb losowych jest zaszczepiany przez dane ziarno.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Atrybuty publiczne

ziarno2_

int64 tensorflow::ops::UniformCandidateSampler::Attrs::seed2_ = 0

nasionko_

int64 tensorflow::ops::UniformCandidateSampler::Attrs::seed_ = 0

Funkcje publiczne

Nasionko

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UniformCandidateSampler::Attrs::Seed(
  int64 x
)

Jeśli ziarno lub ziarno2 jest ustawione na wartość różną od zera, generator liczb losowych jest zaszczepiany przez dane ziarno.

W przeciwnym razie jest on zaszczepiany losowo.

Wartość domyślna to 0

Nasienie2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UniformCandidateSampler::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Wartość domyślna to 0