tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler

#include <candidate_sampling_ops.h>

Generuje etykiety do pobierania próbek kandydatów z równomiernym rozkładem.

streszczenie

Zobacz wyjaśnienia dotyczące próbkowania kandydatów i formatów danych w sekcji go / kandydat-sampling.

Dla każdej partii ta opcja wybiera pojedynczy zestaw próbkowanych etykiet kandydujących.

Zalety próbkowania kandydatów na partię to prostota i możliwość wydajnego mnożenia gęstej macierzy. Wadą jest to, że kandydaci do próby muszą być wybierani niezależnie od kontekstu i prawdziwych etykiet.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • true_classes: macierz batch_size * num_true, w której każdy wiersz zawiera identyfikatory num_true target_classes w odpowiedniej oryginalnej etykiecie.
 • num_true: liczba prawdziwych etykiet na kontekst.
 • num_sampled: liczba kandydatów do losowej próby.
 • unikalne: jeśli prawda jest wyjątkowa, próbkujemy z odrzuceniem, tak aby wszyscy wybrani kandydaci w partii byli niepowtarzalni. Wymaga to pewnego przybliżenia w celu oszacowania prawdopodobieństwa próbkowania po odrzuceniu.
 • range_max: urządzenie próbkujące będzie próbkować liczby całkowite z przedziału [0, range_max).

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • seed: Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Output sampled_candidates: wektor o długości num_sampled, w którym każdy element jest identyfikatorem próbkowanego kandydata.
 • Output true_expected_count: macierz batch_size * num_true, przedstawiająca, ile razy każdy kandydat powinien wystąpić w partii wybranych kandydatów. Jeśli unique = true, to jest to prawdopodobieństwo.
 • Output sampled_expected_count: wektor o długości num_sampled, dla każdego próbkowanego kandydata przedstawiający, ile razy kandydat ma wystąpić w partii wybranych kandydatów. Jeśli unique = true, to jest to prawdopodobieństwo.

Konstruktorzy i niszczyciele

UniformCandidateSampler (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, int64 num_true, int64 num_sampled, bool unique, int64 range_max)
UniformCandidateSampler (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, int64 num_true, int64 num_sampled, bool unique, int64 range_max, const UniformCandidateSampler::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
sampled_candidates
sampled_expected_count
true_expected_count

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla UniformCandidateSampler .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

sampled_candidates

::tensorflow::Output sampled_candidates

sampled_expected_count

::tensorflow::Output sampled_expected_count

true_expected_count

::tensorflow::Output true_expected_count

Funkcje publiczne

UniformCandidateSampler

 UniformCandidateSampler(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 int64 num_true,
 int64 num_sampled,
 bool unique,
 int64 range_max
)

UniformCandidateSampler

 UniformCandidateSampler(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 int64 num_true,
 int64 num_sampled,
 bool unique,
 int64 range_max,
 const UniformCandidateSampler::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)