זרימת טנסור :: אופ :: לְמַזֵג

#include <control_flow_ops.h>

מעביר את הערך של טנסור זמין inputs output .

סיכום

Merge ומחכה לפחות אחד tensors ב inputs להיות זמין. זה בדרך כלל משולב עם Switch ליישום הסתעפות.

Merge קדימה לטנזור הראשון להפוך לרשות output , וערכות value_index לתפריט שלו ב inputs .

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • כניסות: טנסי הקלט, אחד מהם בדיוק יהיה זמין.

החזרות:

  • Output פלט: יוגדר לטנדר הקלט הזמין.
  • Output פלט_אינדקס: האינדקס של טנסור הקלט שנבחר inputs .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Merge (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

תכונות ציבוריות

operation
output
value_index

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

ערך_אינדקס

::tensorflow::Output value_index

פונקציות ציבוריות

לְמַזֵג

 Merge(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)