זרימת טנסור :: אופ :: החלף

#include <control_flow_ops.h>

מעביר data ליציאת הפלט שנקבעה על ידי pred .

סיכום

אם pred נכון, קלט data מועבר ל- output_true . אחרת, הנתונים עוברים ל- output_false .

ראו גם RefSwitch ו Merge .

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • נתונים: הטנסור שיש להעביר לפלט המתאים.
  • pred: סקלר המציין איזו יציאת פלט תקבל נתונים.

החזרות:

  • Output output_false: אם pred הוא שקר, הנתונים יועברו לפלט זה.
  • Output output_true: אם pred נכון, הנתונים יועברו לפלט זה.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Switch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

תכונות ציבוריות

operation
output_false
output_true

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פלט_שקר

::tensorflow::Output output_false

פלט_אמיתי

::tensorflow::Output output_true

פונקציות ציבוריות

החלף

 Switch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)