השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: RefSwitch

#include <control_flow_ops.h>

מעביר את data טנסור ה- ref ליציאת הפלט שנקבעו על ידי pred

סיכום

אם pred נכון, קלט data מועבר ל- output_true . אחרת, הנתונים עוברים ל- output_false .

ראה גם Switch Merge .

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • נתונים: טנסור ה- ref שיועבר לפלט המתאים.
  • pred: סקלר המציין איזו יציאת פלט תקבל נתונים.

החזרות:

  • Output output_false: אם pred הוא שקר, הנתונים יועברו לפלט זה.
  • Output output_true: אם pred נכון, הנתונים יועברו לפלט זה.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

RefSwitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

תכונות ציבוריות

operation
output_false
output_true

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פלט_שקר

::tensorflow::Output output_false

פלט נכון

::tensorflow::Output output_true

פונקציות ציבוריות

RefSwitch

 RefSwitch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)