זרימת טנסור :: אופ :: OnesLike

#include <array_ops.h>

מחזיר טנזור של אחד עם אותו צורה וסוג כמו x.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • x: טנסור מסוג T.

החזרות:

  • Output : טנסור מאותו צורה וסוג כמו x אך מלא באלה.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

OnesLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

OnesLike

 OnesLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const