tensor akışı:: işlem:: Beğenenler

#include <array_ops.h>

X ile aynı şekle ve türe sahip olanların tensörünü döndürür.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • x: T tipi bir tensör.

İadeler:

  • Output : x ile aynı şekil ve tipte fakat birlerle dolu bir tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

OnesLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Beğenenler

 OnesLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const