tensor akışı:: Operasyon

#include <ops.h>

Hesaplama grafiğindeki bir düğümü temsil eder.

Özet

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Operation ()
Operation (Node *n)

Kamu işlevleri

hash (int32 index) const
uint64
input (int32 i) const
input_type (int32 o) const
DataType
node () const
Node *
num_inputs () const
int32
num_outputs () const
int32
operator== (const Operation & other) const
bool
output (int32 i) const
output_type (int32 o) const
DataType

Kamu işlevleri

Operasyon

 Operation()

Operasyon

 Operation(
  Node *n
)

doğramak

uint64 hash(
  int32 index
) const 

giriş

Output input(
  int32 i
) const 

giriş tipi

DataType input_type(
  int32 o
) const 

düğüm

Node * node() const 

sayı_girişleri

int32 num_inputs() const 

num_outputs

int32 num_outputs() const 

operatör==

bool operator==(
  const Operation & other
) const 

çıktı

Output output(
  int32 i
) const 

çıktı_türü

DataType output_type(
  int32 o
) const