ניתוח אופס

סיכום

שיעורים

tensorflow :: ops :: DecodeCSV

המרת רשומות CSV לטנזורים.

tensorflow :: ops :: DecodeCompressed

לחץ על מיתרים.

tensorflow :: ops :: DecodeJSONExample

המרת רשומות דוגמה מקודדות JSON למחרוזות חיץ פרוטוקול בינארי.

tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw

פרש מחדש את הבתים של מחרוזת כווקטור של מספרים.

tensorflow :: ops :: DecodeRaw

פרש מחדש את הבתים של מחרוזת כווקטור של מספרים.

tensorflow :: ops :: ParseExample

הופך וקטור של מוח. דוגמאות פרוטו (כחוטים) לטנורים מוקלדים.

tensorflow :: ops :: ParseSequenceExample

הופך וקטור של מוח. רצף דוגמת פרוטו (כחוטים) לטנורים מוקלדים.

tensorflow :: ops :: ParseSingleExample

הופך את ה- tf. דוגמה לפרוטו (כמחרוזת) לטנורס שהוקלד.

tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample

הופך מוח סקלרי. רצף דוגמת פרוטו (כחוטים) לטנורים מוקלדים.

tensorflow :: ops :: ParseTensor

הופך זרימת טנסור סדרתית. טנסור פרוטו פרוטו לטנסור.

tensorflow :: ops :: SerializeTensor

הופך טנסור לפרוטו TensorProto בסידרה.

tensorflow :: ops :: StringToNumber

ממיר כל מחרוזת במתח הקלט לסוג המספרי שצוין.