เทนเซอร์โฟลว์ :: CompositeOpScopes

#include <scope.h>

โครงสร้างตัวช่วยในการเก็บขอบเขตที่จะใช้โดยฟังก์ชันที่สร้างออปผสม

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

child
ขอบเขต ที่จะใช้ในการสร้างตัวเลือกในระบบ (ตัวเลือกดั้งเดิมหรือตัวเลือกผสมอื่น ๆ )
last
ขอบเขต ที่จะใช้ในการสร้าง op สุดท้าย

คุณลักษณะสาธารณะ

เด็ก

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::child

ขอบเขต ที่จะใช้ในการสร้างตัวเลือกเฉพาะที่ (ตัวเลือกดั้งเดิมหรือตัวเลือกผสมอื่น ๆ )

ล่าสุด

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::last

ขอบเขต ที่จะใช้ในการสร้าง op สุดท้าย