Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: BarrierTakeMany

#include <data_flow_ops.h>

Pobiera określoną liczbę ukończonych elementów z bariery.

streszczenie

Ta operacja łączy tensory komponentu ukończonego elementu wzdłuż wymiaru zerowego w celu utworzenia tensora pojedynczego komponentu.

Elementy wychodzą z bariery, gdy są kompletne, w kolejności, w jakiej zostały umieszczone w barierze. Dane wyjściowe indeksów zawierają informacje o partii, w której każdy element został pierwotnie wstawiony do bariery.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • rączka: rączka do bariery.
 • num_elements: tensor jednoelementowy zawierający liczbę elementów do wzięcia.
 • typ_komponentu: typ każdego komponentu w wartości.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • allow_small_batch: Zezwalaj na zwrócenie mniej niż num_elements elementów, jeśli bariera jest już zamknięta.
 • timeout_ms: Jeśli kolejka jest pusta, ta operacja będzie blokować do timeout_ms milisekund. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

 • Indeksy Output : jednowymiarowy tensor indeksów o długości num_elems. Wskaźniki te odnoszą się do partii, w której wartości zostały umieszczone w barierze (zaczynając od MIN_LONG i rosnąc z każdym BarrierInsertMany ).
 • Klucze Output : jednowymiarowy tensor kluczy o długości num_elements.
 • Wartości OutputList : jeden tensor dowolnego wymiaru na komponent w elemencie bariery. Wszystkie wartości mają długość num_elements w zerowym wymiarze.

Konstruktorzy i niszczyciele

BarrierTakeMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_elements, const DataTypeSlice & component_types)
BarrierTakeMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_elements, const DataTypeSlice & component_types, const BarrierTakeMany::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

indices
keys
operation
values

Publiczne funkcje statyczne

AllowSmallBatch (bool x)
TimeoutMs (int64 x)
WaitForIncomplete (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: BarrierTakeMany :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla BarrierTakeMany .

Atrybuty publiczne

indeksy

::tensorflow::Output indices

Klucze

::tensorflow::Output keys

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

BarrierTakeMany

 BarrierTakeMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_elements,
 const DataTypeSlice & component_types
)

BarrierTakeMany

 BarrierTakeMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_elements,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const BarrierTakeMany::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

AllowSmallBatch

Attrs AllowSmallBatch(
 bool x
)

TimeoutMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)

WaitForIncomplete

Attrs WaitForIncomplete(
 bool x
)