tensorflow :: ops :: Dekwantyzuj

#include <array_ops.h>

Dekwantyzacji w „input” tensor do pływaka lub bfloat16 Tensor .

streszczenie

[min_range, max_range] to zmiennoprzecinkowe skalarne, które określają zakres danych wyjściowych. Atrybut „mode” dokładnie określa, które obliczenia są używane do konwersji wartości zmiennoprzecinkowych na ich skwantyzowane odpowiedniki.

W trybie „MIN_COMBINED” każda wartość tensora ulegnie następującym zmianom:

if T == qint8: in[i] += (range(T) + 1)/ 2.0
out[i] = min_range + (in[i]* (max_range - min_range) / range(T))
tutaj range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min() range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min() range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min()

Przykład trybu MIN_COMBINED

Jeśli wejście pochodzi z QuantizedRelu6 , typ wyjścia to quint8 (zakres 0-255), ale możliwy zakres QuantizedRelu6 to 0-6. Wartości min_range i max_range wynoszą zatem 0,0 i 6,0. Dekwantyzacja na kwint8 weźmie każdą wartość, rzutuje na zmiennoprzecinkową i pomnoży przez 6/255. Zauważ, że jeśli skwantowany typ to qint8, operacja dodatkowo doda każdą wartość przez 128 przed rzutowaniem.

Jeśli tryb to „MIN_FIRST”, stosowane jest następujące podejście:

num_discrete_values = 1 << (# of bits in T)
range_adjust = num_discrete_values / (num_discrete_values - 1)
range = (range_max - range_min) * range_adjust
range_scale = range / num_discrete_values
const double offset_input = static_cast(input) - lowest_quantized;
result = range_min + ((input - numeric_limits::min()) * range_scale)

Jeśli tryb jest SCALED , dekwantyzacja jest wykonywana przez pomnożenie każdej wartości wejściowej przez scaling_factor. (W związku z tym wartość 0 jest zawsze odwzorowywana na 0,0).

Scaling_factor jest określany na podstawie min_range , max_range i narrow_range w sposób zgodny z QuantizeAndDequantize{V2|V3} i QuantizeV2 , przy użyciu następującego algorytmu:

 

 const int min_expected_T = std::numeric_limits::min() +
  (narrow_range ? 1 : 0);
 const int max_expected_T = std::numeric_limits::max();
 const float max_expected_T = std::numeric_limits::max();

 const float scale_factor =
  (std::numeric_limits::min() == 0) ? (max_range / max_expected_T)
                     : std::max(min_range / min_expected_T,
                          max_range / max_expected_T);

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • min_range: minimalna wartość skalarna, jaka może zostać wygenerowana dla danych wejściowych.
 • max_range: maksymalna wartość skalarna, jaka może zostać wygenerowana dla wejścia.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • dtype: typ tensora wyjściowego. Obecnie Dequantize obsługuje float i bfloat16. Jeśli „dtype” ma wartość „bfloat16”, obsługuje tylko tryb „MIN_COMBINED”.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Dequantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_range, :: tensorflow::Input max_range)
Dequantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_range, :: tensorflow::Input max_range, const Dequantize::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Axis (int64 x)
Dtype (DataType x)
Mode (StringPiece x)
NarrowRange (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Dequantize :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla dekwantyzacji .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Dekwantyzuj

 Dequantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_range,
 ::tensorflow::Input max_range
)

Dekwantyzuj

 Dequantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_range,
 ::tensorflow::Input max_range,
 const Dequantize::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Attrs Axis(
 int64 x
)

Dtype

Attrs Dtype(
 DataType x
)

Tryb

Attrs Mode(
 StringPiece x
)

Wąski zakres

Attrs NarrowRange(
 bool x
)