Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: Zbierz V2

#include <array_ops.h>

Gromadzić wycinki z paramsaxis według indices .

streszczenie

indices muszą być liczbami całkowitymi o dowolnym wymiarze (zwykle 0-D lub 1-D). Tworzy tensor wyjściowy z params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] gdzie:

  # Scalar indices (output is rank(params) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]

  # Vector indices (output is rank(params)).
  output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]

  # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]

Zwróć uwagę, że w przypadku procesora, jeśli zostanie znaleziony poza powiązanym indeksem, zwracany jest błąd. Na GPU, jeśli zostanie znaleziony indeks poza zakresem, w odpowiedniej wartości wyjściowej zostanie zapisana wartość 0.

Zobacz także tf.batch_gather i tf.gather_nd .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • params: tensor, z którego mają być zbierane wartości. Musi mieć co najmniej rangę na axis + 1 .
 • indeksy: tensor indeksów. Musi mieścić się w zakresie [0, params.shape[axis]) .
 • oś: oś w params zebrać indices od. Domyślnie pierwszy wymiar. Obsługuje indeksy ujemne.

Zwroty:

 • Output : Wartości z params zebranych z indeksami podanymi przez indices z kształtu params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] .

Konstruktorzy i niszczyciele

GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis)
GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis, const GatherV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

BatchDims (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: GatherV2 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla GatherV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Zbierz V2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis
)

Zbierz V2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis,
 const GatherV2::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

BatchDims

Attrs BatchDims(
 int64 x
)