Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: ZamówionyMapPeek

#include <data_flow_ops.h>

Op zagląda do wartości pod określonym kluczem.

streszczenie

Jeśli

Podstawowy kontener nie zawiera tego klucza, który ta operacja będzie blokować, dopóki tego nie zrobi. Ta operacja jest zoptymalizowana pod kątem wydajności.

Argumenty:

Zwroty:

 • OutputList : tensor wartości.

Konstruktorzy i niszczyciele

OrderedMapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapPeek::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
values

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: OrderedMapPeek :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla OrderedMapPeek .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

ZamówionyMapPeek

 OrderedMapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

ZamówionyMapPeek

 OrderedMapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapPeek::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)