Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op usuwa i zwraca najmniejszy element (klucz, wartość).

streszczenie

klucz z podstawowego kontenera. Jeśli podstawowy kontener nie zawiera elementów, operacja będzie blokować, dopóki to nie nastąpi.

Argumenty:

Zwroty:

 • Klucz Output
 • Wartości OutputList

Konstruktorzy i niszczyciele

OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

key
operation
values

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla OrderedMapUnstageNoKey .

Atrybuty publiczne

klucz

::tensorflow::Output key

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)