Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany

#include <data_flow_ops.h>

Dequeues n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.

streszczenie

Jeśli kolejka jest zamknięta i jest mniej niż n elementów, zwracany jest błąd OutOfRange.

Ta operacja łączy tensory składnika kolejki wzdłuż wymiaru zerowego w celu utworzenia tensora pojedynczego składnika. Wszystkie komponenty w usuniętej krotce będą miały rozmiar n zerowym wymiarze.

Ta operacja ma k wyjść, gdzie k jest liczbą składników w krotkach przechowywanych w danej kolejce, a wyjście i jest i -tym składnikiem usuniętej krotki.

UWAGA: Jeśli kolejka jest pusta, operacja ta będzie blokowana do momentu usunięcia z kolejki n elementów (lub upływu „timeout_ms”, jeśli określono).

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • uchwyt: uchwyt do kolejki.
 • n: liczba krotek do usunięcia z kolejki.
 • component_types: typ każdego składnika w krotce.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • timeout_ms: jeśli kolejka ma mniej niż n elementów, ta operacja będzie blokować do timeout_ms milisekund. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

 • OutputList : co OutputList jeden OutputList który został usunięty z kolejki jako krotka.

Konstruktorzy i niszczyciele

QueueDequeueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeueMany::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

components
operation

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QueueDequeueMany .

Atrybuty publiczne

składniki

::tensorflow::OutputList components

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

QueueDequeueMany

 QueueDequeueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeueMany

 QueueDequeueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeueMany::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)