Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: QueueDequeue

#include <data_flow_ops.h>

Usuwa z kolejki krotkę jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.

streszczenie

Ta operacja ma k wyjść, gdzie k jest liczbą składników w krotkach przechowywanych w danej kolejce, a wyjście i jest i-tym składnikiem usuniętej z kolejki krotki.

UWAGA: Jeśli kolejka jest pusta, operacja ta będzie blokowana do momentu usunięcia z kolejki elementu (lub upływu „timeout_ms”, jeśli określono).

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • uchwyt: uchwyt do kolejki.
 • component_types: typ każdego składnika w krotce.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • timeout_ms: Jeśli kolejka jest pusta, ta operacja będzie blokować do timeout_ms milisekund. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

 • OutputList : co OutputList jeden OutputList który został usunięty z kolejki jako krotka.

Konstruktorzy i niszczyciele

QueueDequeue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeue::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

components
operation

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QueueDequeue :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QueueDequeue .

Atrybuty publiczne

składniki

::tensorflow::OutputList components

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

QueueDequeue

 QueueDequeue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeue

 QueueDequeue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeue::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)