เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: กระจัดกระจาย

#include <training_ops.h>

อัปเดตรายการที่เกี่ยวข้องใน '* var' และ '* สะสม' ตามรูปแบบโมเมนตัม

สรุป

ตั้ง use_nesterov = True หากคุณต้องการใช้โมเมนตัม Nesterov

นั่นคือสำหรับแถวที่เราได้รับการไล่ระดับเราอัปเดต var และสะสมดังนี้:

$$accum = accum * momentum + grad$$
$$var -= lr * accum$$

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • สะสม: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: อัตราการเรียนรู้ ต้องเกลา.
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี
 • ดัชนี: เวกเตอร์ของดัชนีในมิติแรกของ var และการสะสม
 • โมเมนตัม: โมเมนตัม ต้องเกลา.

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True อัปเดตตัวแปรและการสะสมจะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า
 • use_nesterov: หากเป็น True ค่าเทนเซอร์ที่ส่งผ่านไปยังการคำนวณการไล่ระดับจะเป็น var - lr * โมเมนตัม * สะสมดังนั้นในท้ายที่สุด var ที่คุณได้รับคือ var - lr * โมเมนตัม * สะสม

ผลตอบแทน:

 • Output : เหมือนกับ "var"

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

SparseApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum)
SparseApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum, const SparseApplyMomentum::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
out

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: SparseApplyMomentum :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ SparseApplyMomentum

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ออก

::tensorflow::Output out

หน้าที่สาธารณะ

กระจัดกระจาย

 SparseApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum
)

กระจัดกระจาย

 SparseApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const SparseApplyMomentum::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)

ใช้

Attrs UseNesterov(
 bool x
)